Colocation - C1

  • Server 1U
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP: 1
  • Cổng mạng: 100M
  • Nguồn 300W