Digital Marketing

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Công ty bạn chưa có bộ phận chuyên về Marketing?

Công ty bạn chưa có kế hoạch hoặc ngân sách cho phòng Marketing?

Việc tìm kiếm đối tác thực hiện Marketing phù hợp với công ty bạn gặp khó khăn?

Đối tác chỉ tư vấn truyền thông hoặc chỉ tập trung vào một số kênh marketing, không có chiến lược tổng thể cho tất cả các kênh hoặc các nền tảng (web, app).

Không có lộ trình triển khai để phù hợp với nhu cầu ngắn hạn cũng như đáp ứng mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Giải pháp chúng tôi đưa ra

Chúng tôi hiểu rằng mỗi kênh marketing đều có điểm mạnh, điểm yếu, vai trò khác nhau (có kênh để tìm khách hàng mới, có kênh để giữ chân khách hàng cũ) và phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp.Về dài hạn, cần có chiến lược để tăng tỉ trọng đóng góp doanh số của những kênh có tính bền vững cao và chi phí thấp (như website, SEO, email marketing…).

​Vì vậy, chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể, sử dụng, phối hợp 1 cách phù hợp các kênh để đáp ứng nhu cầu tăng doanh số ngắn hạn và tăng trưởng bền vững về dài hạn của doanh nghiệp.

Chúng tôi làm gì?

 • Phân tích sản phẩm: tìm hiểu công ty, sản phẩm của công ty và các vấn đề đang gặp phải.
 • Lập kế hoạch marketing: cụ thể trong 6 tháng, 12 tháng
  • Khách hàng mục tiêu
  • Thông điệp truyền thông
  • Chọn kênh và chiến lược kênh
  • Lộ trình triển khai
  • ​Ước tính chi phí và hiệu quả (doanh thu, đơn hàng)
 

Danh mục