Bước 2
Tùy chọn tên miền
Bước 3
Configure
Bước 4
Confirm Order
Bước 5
Thanh toán

Danh Mục:

Chọn đơn vị tiền tệ:
EMC1 - Dung lượng: 5G
Email: 10 địa chỉ
Email Forwarder: 5
Mail list: 2
IP: không

EMC2 - Dung lượng: 20G
Email: 20 địa chỉ
Email Forwarder: 20
Mail list: 5
IP: không

EMC3 - Dung lượng: 15G
Email: 30 địa chỉ
Email Forwarder: 30
Mail list: 10
IP: không

EMS 1 - Dung lượng: 20G
Email: 50 địa chỉ
Email Forwarder: 50
Mail list: 10
IP: không

EMS 2 - Dung lượng: 50G
Email: 100 địa chỉ
Email Forwarder: 100
Mail list: 20
IP: không

EMD 1 - Dung lượng: 200G
Email: 200 địa chỉ
Email Forwarder: Unlimited
Mail list: Unlimited
IP: Có

EMD 2 - Dung lượng: 200G
Email: Unlimited
Email Forwarder: Unlimited
Mail list: Unlimited
IP: Có

Secure Transaction Mẫu đăng ký này được cung cấp trong một môi trường an toàn, và để giúp đỡ cho việc chống gian lận, địa chỉ IP của bạn (162.158.78.212) sẽ được lưu lại.

Powered by WHMCompleteSolution