Chỗ đặt máy chủ

Tháng
1.200.000
Colocation - C1
  • Server 1U
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP: 1
  • Cổng mạng: 100M
  • Nguồn 300W
Tháng
1.400.000
Colocation - C2
  • Server 2U
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP: 1
  • Cổng mạng: 100M
  • Nguồn 300W

Câu hỏi thường gặp

Máy chủ vật lý là máy chủ thật, nó cũng tương tự như 1 máy tính để bàn nhưng được trang bị cấu hình chuyên biệt để xử lý dữ liệu, và tối ưu hoá phù để hợp với từng nhu cầu người sử dụng.

Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà nên chọn sử dụng máy chủ ảo (VPS) hoặc máy chủ vật lý. VPS thì có tính cơ động, dễ dàng sao lưu, nâng cấp dễ dàng. Tuy nhiên máy chủ vật lý lại mạnh mẽ và mang tính độc lập.

Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS), là 1 loại máy chủ được thiết lập trên nền tản ảo hoá, từ 1 hoặc nhiều máy chủ, sử dụng phần mềm để tạo ra (VMWare, KVM, XEN, ...).