Email doanh nghiệp

Năm
600.000
EMC 1
 • Dung lượng: 5G
 • Email: 10 địa chỉ
 • Email Forwarder: 5
 • Mail list: 2
 • IP: không
 • Hỗ trợ mail Offline Catch-All
 • SSL: Free
Năm
960.000
EMC 2
 • Dung lượng: 40G
 • Email: 20 địa chỉ
 • Email Forwarder: 10
 • Mail list: 5
 • IP: không
 • Hỗ trợ mail Offline CatchAll
 • SSL: Free
Năm
1.440.000
EMC 3
 • Dung lượng: 60G
 • Email: 30 địa chỉ
 • Email Forwarder: 30
 • Mail list: 10
 • IP: không
 • Hỗ trợ mail Offline CatchAll
 • SSL: Free
Năm
1.800.000
Email Server Pro 1
 • Dung lượng: 100G
 • Email: 50 địa chỉ
 • Email Forwarder: 50
 • Mail list: 20
 • IP: không
 • Hỗ trợ mail Offline Catch-All
 • SSL: Theo tên miền
Năm
3.000.000
Email Server Pro 2
 • Dung lượng: 200G
 • Email: 100 địa chỉ
 • Email Forwarder: 100
 • Mail list: 30
 • IP: không
 • Hỗ trợ mail Offline Catch-All
 • SSL: Theo tên miền
Năm
6.000.000
Email Server Dedicated 1
 • Dung lượng: 400G
 • Email: 200 địa chỉ
 • Email Forwarder: Unlimited
 • Mail list: Unlimited
 • IP: Có
 • Hỗ trợ mail Offline Catch-All
 • SSL: Theo tên miền
Năm
8.400.000
Email Server Dedicated 2
 • Dung lượng: 600G
 • Email: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
 • Mail list: Unlimited
 • IP: Có
 • Hỗ trợ mail Offline Catch-All
 • SSL: Theo tên miền

Câu hỏi thường gặp

Hiện nay rất nhiều người đang sử dụng dịch vụ email miễn phí của Gmail, Hotmail, Mircosoft, ... và thường thì những địa chỉ email này sẽ theo tên miền của nhà cung cấp. Còn Email theo tên miền riêng có nghĩa là khi bạn sở hữu 1 tên miền cho riêng mình (hoặc tổ chức), thì bạn sẽ tạo được các tài khoản email với tên miền này.

Với tên miền riêng của mình (hoặc tổ chức), bạn sẽ được đánh giá cao hơn với đối tác về tính chuyên nghiệp. Có thể xác minh được danh tính tên miền (hoặc doanh nghiệp) thông qua tên miền.

Mail CatchAll là 1 tính năng cực hay trong quản trị email, thường được dùng để xây dựng hệ thống mail Offline (ở văn phòng công ty).