Máy chủ riêng

Tháng / Tối thiểu 3 tháng
3.000.000
Dedicated S1
 • CPU Intel Quacore E3-1230 v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500G SSD
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 1
 • Cổng mạng: 100M
Tháng / Tối thiếu 3 tháng
3.500.000
Dedicated S2
 • CPU Intel E3-1230 V3
 • RAM: 8GB
 • HDD: 2 x 500G SSD
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 1
 • Cổng mạng: 100M
Tháng / Tối thiểu 3 tháng
4.500.000
Dedicated S3
 • CPU 6 cores E5-2620 v3
 • RAM: 16GB
 • HDD: 4 x 500G SSD
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 2
 • Cổng mạng: 100M
Tháng / Tối thiểu 3 tháng
6.000.000
Dedicated S4
 • 2 CPU 6 core E5-2600 v3
 • RAM: 32GB
 • HDD: 4 x 500G SSD
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 2
 • Cổng mạng: 100M

Câu hỏi thường gặp

Máy chủ vật lý là máy chủ thật, nó cũng tương tự như 1 máy tính để bàn nhưng được trang bị cấu hình chuyên biệt để xử lý dữ liệu, và tối ưu hoá phù để hợp với từng nhu cầu người sử dụng.

Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà nên chọn sử dụng máy chủ ảo (VPS) hoặc máy chủ vật lý. VPS thì có tính cơ động, dễ dàng sao lưu, nâng cấp dễ dàng. Tuy nhiên máy chủ vật lý lại mạnh mẽ và mang tính độc lập.

Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS), là 1 loại máy chủ được thiết lập trên nền tản ảo hoá, từ 1 hoặc nhiều máy chủ, sử dụng phần mềm để tạo ra (VMWare, KVM, XEN, ...).