VPS Máy chủ ảo

Tháng
500.000
Máy chủ ảo - VPS Pro 1
 • CPU: 4 core
 • RAM: 2G + 1G (Thanh toán 1 năm)
 • Dung lượng: 80G SSD
 • Địa chỉ IP: 1
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Miễn phí DirectAdmin Cpanel
 • Hỗ trợ SSL miễn phí
Tháng
600.000
Máy chủ ảo - VPS Pro 2
 • CPU: 4 core
 • RAM: 3G + 1G (Thanh toán 1 năm)
 • Dung lượng: 150G SSD
 • Địa chỉ IP: 1
 • Băng thông: Unlimited
 • Free DirectAdmin Cpanel
 • Hỗ trợ SSL miễn phí
Tháng
700.000
Máy chủ ảo - VPS Pro 3
 • CPU: 6 core
 • RAM: 4G + 1G (Thanh toán 1 năm)
 • Dung lượng: 200G SSD
 • Địa chỉ IP: 1
 • Băng thông: Unlimited
 • Free DirectAdmin Cpanel
 • Hỗ trợ SSL miễn phí
Tháng
900.000
Máy chủ ảo - VPS Pro V
 • CPU: 8 core
 • RAM: 8G + 1G (Thanh toán 1 năm)
 • Dung lượng: 300G SSD
 • Địa chỉ IP: 2
 • Băng thông: Unlimited
 • Free DirectAdmin Cpanel
 • Hỗ trợ SSL miễn phí

Câu hỏi thường gặp

Máy chủ vật lý là máy chủ thật, nó cũng tương tự như 1 máy tính để bàn nhưng được trang bị cấu hình chuyên biệt để xử lý dữ liệu, và tối ưu hoá phù để hợp với từng nhu cầu người sử dụng.

Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà nên chọn sử dụng máy chủ ảo (VPS) hoặc máy chủ vật lý. VPS thì có tính cơ động, dễ dàng sao lưu, nâng cấp dễ dàng. Tuy nhiên máy chủ vật lý lại mạnh mẽ và mang tính độc lập.

Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS), là 1 loại máy chủ được thiết lập trên nền tản ảo hoá, từ 1 hoặc nhiều máy chủ, sử dụng phần mềm để tạo ra (VMWare, KVM, XEN, ...).