Hosting windows

Tháng
50.000
Hosting Windows Cá Nhân +
 • Dung lượng: 2000MB
 • Băng thông: 50GB
 • Domain: 2
 • Email: 20
 • Database: 5
 • Domain Alias: 10
 • SSL: Free
Tháng
60.000
Hosting Windows Doanh Nghiệp
 • Dung lượng: 3000MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Domain: 3
 • Email: 30
 • Database: 10
 • Domain Alias: 15
 • SSL: Free
Tháng
100.000
Hosting Windows Doanh Nghiệp +
 • Dung lượng: 5000 MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Email: 60
 • Database: 15
 • Domain Alias: 20
 • SSL: Free
Tháng
200.000
Hosting Thương Mại Điện Tử
 • Dung lượng: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Domain: 10
 • Email: 100
 • Database: 30
 • Domain Alias: 50
 • SSL: Free

Hosting linux

Tháng
50.000
Hosting Cá Nhân +
 • Dung lượng: 2000MB
 • Băng thông: 50GB
 • Domain: 2
 • Email: 20
 • Database: 5
 • Domain Alias: 10
 • SSL: Free
Tháng
60.000
Hosting Linux Doanh Nghiệp
 • Dung lượng: 3000M
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Domain: 3
 • Email: 30
 • Database: 10
 • Domain Alias: 15
 • SSL: Free
Tháng
100.000
Hosting Linux Doanh Nghiệp +
 • Dung lượng: 5000M
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Domain: 5
 • Email: 60
 • Database: 15
 • Domain Alias: 20
 • SSL: Free
Tháng
200.000
Hosting Thương Mại Điện Tử
 • Dung lượng: 10G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Domain: 10
 • Email: 100
 • Database: 30
 • Domain Alias: 50
 • SSL: Free
Tháng
300.000
Hosting Thương Mại Điện Tử 2
 • Dung lượng: 20G
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Domain: 20
 • Email: 150
 • Database: 50
 • Domain Alias: Không giới hạn
 • SSL: Free

Câu hỏi thường gặp

Hosting nói đơn giản là 1 không gian lưu trữ dữ liệu, nơi bạn lưu trữ website của mình, kết nối tên miền của bạn vào website thông qua địa chỉ IP máy chủ hosting.

Tuỳ vào nhu cầu sử dụng của bạn, hosting là 1 dịch vụ thường đã được nhà cung cấp cài đặt sẵn các tiện ích để giúp website hoạt động, và sẽ bị hạn chế quyền khi bạn muốn can thiệp sâu vào hệ thống. Còn với VPS (Máy chủ riêng ảo) thì bạn sẽ có toàn quyền sử dụng, cài đặt các phần mềm bạn muốn. Tuy nhiên việc này đòi hỏi bạn phải có kiến thức tốt về máy chủ.

- Shared Hosting: là hosting chia sẻ dùng chung trên cùng 1 server. Khi sử dụng Shared Hosting tức là bạn đang dùng chung máy chủ server với các khách hàng khác. Khách hàng được cấp 1 tài khoản hosting duy nhất và không thể tạo ra các tài khoản con để quản lý. - Reseller Hosting (Gói hosting Đại lý): cũng là 1 dạng Share Hosing. Nhưng với gói Reseller thì Quý khách có thể tạo ra từng gói nhỏ thành Shared Hosting và bán lại cho người khác hoặc bàn giao lại cho người khác.

Chạy được rất nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ VB, ASP.NET, và hệ thống database MSSQL.

- Hosting Linux: được cài đặt trên hệ điều hành Unix Linux (CentOs, Redhat, Ubuntu, ...), và thông thường chỉ hỗ trợ 1 số ngôn ngữ nhất định là PHP MySQL và 1 số ngôn ngữ lập trình khác. Tuy nhiên lại không hỗ trợ hệ thống database của Microsoft (MSSQL), và ngôn ngữ ASP, ASP.NET - Hosting Windows: Chạy được rất nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ VB, ASP.NET, và hệ thống database MSSQL.